ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์ อบต.บางกระบือ วิสัยทัศน์ อบต.บางกระบือ บางกระบือน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม เลิศล้ำการศึกษา พัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง แหล่งท่องเที่ยวเลื่องลือ
 
 
 
ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเคุ้มครองเด็ก เพื่อขยายพัมนาระบบคุ้มครองเด็กระดับตำบล ระหว่างวันที่ 21 -23 มีนาคม 2561  
 

นางศุภรักษ์ สีตะระโส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ พร้อมด้วยรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมและผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้า การดำเนินโครงการพัมนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานคุ้ครองเด็ก เพื่อขยายพัฒนาระบบคุ้มครองเด็กระดับตำบล ระหว่างวันที่ 21 - 23 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมโกลเด้นดาก้อนรีสอร์ท จังหวัดสิงห์บุรี จัดโดยมูลนิธิพิทักษ์สิทธิสตรีเด็กร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สนับสนุนโดย องค์การยูนิเซพประเทศไทย

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 มี.ค. 2561 เวลา 14.52 น. โดย คุณ ลักษณาภรณ์ โกมล

ผู้เข้าชม 95 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 1 เม.ย. 2558