ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์ อบต.บางกระบือ วิสัยทัศน์ อบต.บางกระบือ บางกระบือน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม เลิศล้ำการศึกษา พัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง แหล่งท่องเที่ยวเลื่องลือ
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเสนอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์   5 ต.ค. 2561 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ   3 ต.ค. 2561 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกีนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   27 ก.ย. 2561 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ เรื่อง ขายพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี พ.ศ.2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน   20 ส.ค. 2561 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560   6 ก.ค. 2561 42
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปจัดซื้อจัดจ่าง ประจำปี 2560   6 ก.ค. 2561 35
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศงบรายจ่ายประจำปี 2560   6 ก.ค. 2561 33
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายรับประจำปี 2560   6 ก.ค. 2561 36
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561   27 มิ.ย. 2561 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปข้อร้องเรียน ทุก 3 เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2560   23 พ.ย. 2560 103
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 1 เม.ย. 2558